BSDestek ®

HERKES BİRGÜN ŞARKIMIZI DİNLEYECEK ®


  ÖRNEK DİL ANLATIM SINAVI

  Paylaş
  UFBAZARRATH
  UFBAZARRATH
  Forum Kurucusu

  Forum Kurucusu

  Kadın Mesaj Sayısı : 568
  Yaş : 27
  Nerden : cehennemin göbeğinden
  Hobiler : SİYASET KONUŞMAK
  Meslek : avara
  <fieldset><legend>Bilgiler</legend& :
  Takım :
  Adınız : EREN GÜNEŞ
  BS Puanınız :
  0 / 1000 / 100

  </fieldset></b>Mesaj : BS Destek
  Personalized field :
  Kayıt tarihi : 25/07/08

  default ÖRNEK DİL ANLATIM SINAVI

  Mesaj tarafından UFBAZARRATH Bir Perş. 12 Şub. 2009 - 22:43

  . 1. Öz Türkçe, ulusun birbiriyle anlaşmasının sesidir. Kara budunun bize söyleyeceği, bizim ona söyleyeceklerimiz var. Ulus işlerini yüklenmiş olanlar ulusa anlaşılır bir dille düşünüp söylemezlerse ulusalcılık bir kuru sözden başka ne olabilir?
  Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?
  A) Tanık gösterme - Tanımlama
  B) Tanımlama - Örneklendirme
  C) Betimleme - Tartışma
  D) Açıklama - Öyküleme
  E) Tanımlama - Tartışma
  2. Kitabın adının ‘Dert Yorumcusu’ olması bir tesadüf değil elbette. Hatta bu adlandırma, öyküler toplamının genelinin bir tematik vurgusu olarak algılanabilir. Dertler hep vardır; ancak onları anlatacağınız, başka bir deyişle onları yorumlatacağınız kişilerin kim olduğu önemlidir. Lahiri’nin, dünyasına girdiği ya da girmeye çalıştığı kişiler özellikle ikili ilişkilerde oldukça eksiklik taşırlar. Kaç kişi bir barmene, karısının evlilik yıldönümünde kendisine sadece bir süveter verdiğinden yakınabilir ki?
  Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
  A) Tartışma B) Öyküleme C) Betimleme
  D) Karşılaştırma E) Tanık gösterme
  3.Kendi çağımızın ödevini, sorumluluğunu taşıyıp, “güzel yarınlar” için uğraş verdiğimiz sürece, doğa da insan da temiz ve mutlu bir dünyada yaşayacak; bilinçli gelecek kuşaklar da hem kendi çağına, hem de yarınlara yönelik, atalarından kalan kalıtı, bir bayrak yarışçısı sorumluluğuyla kendilerinden sonraki kuşağa vermenin huzuru içinde olacaklardır. Gorki, “kuşlar nasıl uçmak için yaratılmışsa, insanlar da mutlu olmak için yaratılmışlardır. der. Düş kurmak bir yana, akılsal eğitim - öğretim sürecini işlevselleştirirsek, ne açlık, ne yoksulluk, ne de savaşlar kalır;
  Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
  A) Öyküleme B)Betimleme C) Tanık gösterme
  D) Karşılaştırma E) Tartışma
  4.Bu romanımda, okuyucuyu biraz yormayı, biraz düşünmeyi istedim. Bu nedenle de, duygu, düşünce ve gözlemlerimi olduğu gibi önlerine sermekten kaçındım. Ve sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanmaya çalıştım. Zaman zaman söz sanatlarına da başvurdum; tabii dilin doğruluğundan ödün vermeden… Ancak romanlarımı bitirdiğim zaman gördüm ki anlamı gizlemek adına, gereğinden çok sözcük oyunlarına yer vermişim.
  Bu parçada söz söyleyen yazarın kendi eserinde gördüğü eksiklik, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Akıcılık B) Bütünlük C)Sürükleyicilik D)Yalınlık E) Yoğunluk
  5."Uzun uğraşlardan sonra aldığı bu zam onun rahatlamasına neden olmuştu." cümlesinde anlatım bozukluğunu oluşturan sözcüğü değiştirdikten sonra ortaya çıkan yeni anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tümleç eksikliği
  B) Yan cümle yüklemi eksikliği
  C) Ek yanlışlığı
  D) Yanlış anlamda kullanılan sözcük
  E) Tamlama yanlışlığı
  6.Aşağıdakilerden hangisinde herhangi bir öğe eksikliğinden kaynaklanmayan bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Öznenin ne olduğunu çok iyi biliyor fakat cümlelerde bulamıyordu.
  B) Derdini, bize anlattığın gibi gidip onu çözecek makama da anlatmasını söyledi.
  C) Genellikle iyi geçinir, dost olurdu ama çok sıkı fıkı olmazdı asla.
  D) Yorum gücü gün geçtikçe azalıyor artık dergilerde pek kabul görmüyordu.
  E) Eserinin önsözünü çok özenerek yazmasına karşılık pek okunduğunu söyleyemeyiz.
  7 ''Eleştirdiği romanların, hikâyelerin ince ayrıntıları üzerinde uzun uzun çalışır ve yazarlara doğru yolu gösterirdi."
  Yukarıdaki cümlenin anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi ile giderilir?

  A) "romanların" kelimesinden sonra "incelediği" sözcüğü getirerek.
  B) "ve" bağlacından sonra "eserini incelediği" söz grubu getirerek.
  C) Bağlaçtan önceki yüklem "çalışırdı" şekline getirilerek.
  D) "Eleştirdiği" sözcüğü "eleştirilen" şekline getirilerek.
  E) "ince" sözü cümleden çıkarılarak.
  8.Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?
  A)Çocuğun rengi sararıyor, kızarıyor bozarıyordu.
  B)Ayrıntılara olan düşkünlüğüyle tanınan bir fotoğrafçıdır.
  C)Olayın aslını astarını araştırmadan nasıl karar veriyorsun?
  D)Bir fener olup yanmanın zamanı değil mi, zaman?
  E)Şair ilk kitabını kızına ikinci kitabını oğluna ithaf etmiş.

  9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde bir ünlü düşmesi söz konusudur.
  A) Sabretmeyi bilmeyen, başarıyla hiç tanışamaz.
  B) Son derece savruk bir anlatımla yazıyorsun.
  C) Olanları benden hep gizlemişler.
  D) Bırak artık ağlamayı, sızlanmayı.
  E) Sıyrıldım tüm dertlerden ve sıkıntılardan.

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Artık anladım ki, sensizliğe dayanamam.
  B) Şimdiki aklım olsaydı, öyle davranmazdım.
  C) Bu durumda kim kime ne desinki!
  D) Bak bizimki yine oyuncağını kırmış.
  E) Bu yılki ürün, geçen yılkine göre çok az.
  11.Aşağıdakilerin hangisinde “– ki ” ekinin veya “ki” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?
  A) Madem ki gelmeyecektin, niye bizi beklettin?
  B) Masadaki kalemi alıp cebine koydu.
  C) Desemki, vakitlerden bir nisan akşamıdır.
  D) Kenarda ki yoldan gidersek iyi olur.
  E) Soru sorduğu zaman, cevaplaki sussun.
  12) Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A ) Ruşen Eşref Ünaydın : “ ******’ü Özleyiş”
  B ) Falih Rıfkı Atay : “Çankaya”
  C Yakup Kadri: “Zoraki Diplomat
  D ) Erdal Öz . Allı Turnam
  E ) Nurullah Ataç _ Günlerin Götürdüğü


  13.Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.
  Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Eleştiri E) Röportaj

  14. I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.
  II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.
  III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.
  IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.
  V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.
  Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  15.Aşağıdakilerden hangileri gazeteciliğin ortaya çıkmasıyla gelişmiş türlerdir?
  A)Makale-fıkra-roman
  B)Röportaj-anı-biyografi
  C)Söyleşi-deneme-otobiyografi
  D)Fıkra-makale-röportaj
  E)Gezi yazısı-söylev-fabl

  16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
  A)Arkadaşımın, kan beynine sıçramıştı ve ne söylediğini bilmiyordu.
  B)Çekingen bir yapısı olduğundan, risk almayı sevmezdi.
  C)Bu hafta, maçların hiçbiri berabere bitmemişti.
  D)Toplumun belirlediği kurallara herkes gibi sen de uymalısın.
  E)Çiftlikteki atların daha iyi bakılması gerekiyordu.

  17. “Vurmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde” olduğundan başka bir biçimde çevirmek veya başka biçimde göstermek” anlamında kullanılmıştır?
  A) Sen bakma onların vur patlasın çal oynasın tavırlarına.
  B ) Sözlerinin son kısmını vurgulayınca odadakilerin tavrı değişti..
  C ) Avda vurdukları havanlar o gün gözüne daha farklı görünmüştü.
  D ) Parasızlıktan bıkınca o da işi deliliğe vurmaya başladı.
  E ) Masaya yumruğu vurarak, bir şeylerin değişmesi gerektiğini söyledi

  18 - Roman yazarı , eserini oluştururken toplumsal yapıyı çeşitli açılardan inceler.
  Cümlede kaç söz öbeği vardır?
  A ) I B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  1 9 - - Duygusuz ,umutsuz ,derin bir uçurum bu korku.
  Yukarıdaki dizede kaç tane türemiş s özcük vardır?
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  20 - Şimdi gene başka bir örnek alalım ( ) Ataç, Batı edebiyatından kimleri tutardı ( ) Bu da dikkate değer bir noktadır ( ) Bakınız bunlar kimlerdir ( ) Apuleius, Lukianos, Terentius ( )
  Yukarıda parantezle belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? (
  A) (gülümse, (?), (.), (gülümse, (!) B) (.), (?), (.), (.), (.)
  C) (.), (?), (.), (,), (...) D) (gülümse, (?), (.), (.), (...)
  E ) (gülümse, (?), (.), (gülümse, (...)
  21)Hatıra türündeki yazılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?
  A)Yaşananları günü gününe yazma.
  B ı Geçmişte yaşananları yansıtma.
  C ) Birinci kişi ağzından anlatma.
  D ) İçtenlikle yoğrulmuş bir anlatım benimseme.
  E ) Gözlem ve izlenimleri aktarma.

  22 ) Babamın anlattığına göre sıcak bir yaz gecesi doğmuşum. Kara kuru bir çocukmuşum. Bu yüzden çocukluğumda çok sevilmezmişim. Ben bunları pek hatırlamıyorum tabi. Hatırladığım en eski şey babamla at sırtında yaptığım gezilerdir. İlkokulu köydeki birleştirilmiş sınıfta bitirdim. Doğrusu beş yılın sonunda ancak okumayı öğretebilmişti öğretmenim bana. Sonra kasabadaki ortaokula gittim. Orada bir şeyler oldu sanki bana. Bir okuma aşkı sorma gitsin. Gelsin öyküler, gitsin romanlar..… Ortaokul bittiğinde neredeyse bütün klasikleri okumuştum.
  Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
  A ) Günlük B) Deneme C) Otobiyografi
  D) Biyografi E) Makale

  23 ) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz değişimine örnek gösterilemez?
  A)Hastalığının çaresi olmadığını o da biliyordu.
  B)Banyodaki tarağın dişlerinden biri kopmuştu.
  C)Doğanın bize sunduklarından yararlanmayı bilmeliyiz.
  D)İşçiler kışın soğuğunda tarlalarda çalıştı.
  E)Gücümüzü birlikte hareket etmekten alıyoruz biz

  -24 Aşağıdaki cümlede bırakılan boşluğu anlam bakımından en uygu biçimde tamamlayan cümle hangisidir
  İnsanın kendi ,,,,,,,,, gelişmesine ve başarısına katkıda bulunur.
  A ) Psikolojik ve sosyolojik
  B ) doğal ve sosyal çevresinin
  C ) dürtülerini kontrol edememesi
  D ) özelliklerinin farkında olması
  E ) düşüncelerine değer vermemesi

  25 – I. Sürekli parlayan güneşi sayesinde
  II. yarımadanın güney ucunda
  III. binlerce turisti kendine çekiyor
  I V. pek çok ülkeden
  V. yer alan şehir.
  Yukarıdaki sözler, kurallı ve anlamlı bir cümle biçiminde sıralandığında hangisi baştan birinci olur
  A ) I.. B ) II C ) III. D) IV E ) V. E
  Türk Dili ve Edeb. öğretmeni

  1E 2A 3C 4D 5C 6D 7B 8D 9E 10 C 11B 12E 13A 14E 15D 16A 17D 18D 19D 20E 21A 2 2C 23C 24D 25B


  _________________
  MenFAaTsiZ sEVgİNiN kALmaDıĞI bU kaHPe DünYAnıN dELiKanLI çoCuĞU  HERKES BİRGÜN ŞARKIMIZI DİNLEYECEK ; UFBAZARRATH

   Forum Saati Perş. 24 Ocak 2019 - 3:13